cert


ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: 41 263 60 54
REGON: 260051361 NIP: 661-124-99-21
Polska

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w waszą przyszłość

„Wdrożenie innowacyjnej technologii trepanacyjnego wiercenia otworów w wałach siłowni wiatrowych”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
4 Oś priorytetowa:
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3
Kredyt technologiczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii trepanacyjnego wiercenia otworów w wałach wirników siłowni wiatrowych poprzez modernizację tokarko-wytaczarki TRC-160 w celu przystosowania jej do wykonywania głębokich wierceń o dużych średnicach metodą trepanacyjną i zakupie oprzyrządowania, umożliwiającego wykonywanie takiego wiercenia. W oparciu o tę inwestycję przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek znacząco udoskonaloną usługę polegającą na wierceniu otworów w wałach wirników siłowni wiatrowych o większych mocach.
Przedsięwzięcie, którego zakres obejmuje niniejszy Projekt pozwoli na wprowadzenie znacząco ulepszonej usługi dzięki której możliwe będzie wiercenie otworów o średnicy do ø 500 mm i głębokości do 2500 mm. Trepanacyjne wiercenie otworów wykonywane jest w jednej operacji z 50% ubytkiem materiału w postaci wiórów, natomiast tradycyjne w dwóch operacjach ze 100% ubytkiem materiału w postaci wiórów. Dotychczasowy stosowany proces technologiczny polegający na tradycyjnym wierceniu otworów w wałach wirników charakteryzuje się wysoką energochłonnością i pracochłonnością, a także dużymi stratami materiału i wysokimi kosztami szybko zużywających się narzędzi.

Informacje o dotacjach można uzyskać:
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

ue-bgk