cert


ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: 41 263 60 54
REGON: 260051361 NIP: 661-124-99-21
Polska

CERTYFIKATY

Uzyskaliśmy certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg nowej normy ISO 9001:2015, z pomocą którego podnosimy jakość wytwarzanych wyrobów oraz oferowanych usług poprzez ciągłe doskonalenie systemów zarządzania.
Certyfikat ISO 9001 2015 pl t

W przyszłości będziemy starali się uzyskać certyfikat normy ISO 14001:2005, której celem będzie minimalizacja oddziaływania wyrobów i usług na środowisko i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie działalności.

Istotą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 18001:2004 będzie zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

Naszym kierunkiem rozwoju na przyszłość będzie precyzyjne wykonywanie głębokich otworów z dużą dokładnością oraz jakością powierzchni.
To pozwoli nam stać się bardziej konkurencyjną firmą oraz zająć lepszą pozycję na rynku polskim i zagranicznym.

ue-bgk