cert


ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: 41 263 60 54
REGON: 260051361 NIP: 661-124-99-21
Polska

KIERUNKI ROZWOJU

Z uwagi na posiadane przez nas unikalne maszyny do głębokich wierceń firma nasza skupia szczególną uwagę na poprawienie możliwości w tym zakresie. W chwili obecnej posiadamy możliwość wykonywania otworów w zakresie średnic od 30 mm do 385 mm ma głębokość max 6000mm. Wiercenie otworów o średnicy powyżej 250mm wykonujemy metodą trepanacyjną. Ogranicza nas jedynie średnica obrabianego detalu, która maksymalnie może wynosić 1600 mm, oraz jego ciężar do 25t. Przeprowadzany obecnie remont i modernizacja wytaczarko – wiertarki TRC 160 oraz wiertarki poziomej WPB 100 pozwoli nam nie tylko rozszerzyć zakres średnic wykonywanych otworów, lecz także zwiększyć precyzję ich wykonywania.

Prowadzimy w dalszym ciągu współpracę z Celsa Huta Ostrowiec, Kuźnią Stalowa Wola, Kuźnią – Zawadzkie i kopalniami. Cały czas dążymy do poprawy jakości naszych produktów. Jesteśmy firmą młodą, która cały czas się rozwija poprzez inwestowanie w nowe maszyny, modernizację produkcji i zwiększanie zatrudnienia. Szczególnie ważne jest dla nas przystosowanie się do wymagań Celsa Huta Ostrowiec w zakresie obróbki wykonywanych przez tę firmę odkuwek.

ue-bgk