cert


ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: 41 263 60 54
REGON: 260051361 NIP: 661-124-99-21
Polska

Historia działalności przedsiębiorstwa

Firma Metalowiec powstała w listopadzie 2005 roku i początkowo działała jako firma handlowa, zajmująca się sprzedażą wyrobów hutniczych, głównie odkuwek swobodnie kutych oraz matrycowych. Zaopatrywała w elementy kute zakłady przemysłu energetycznego takie jak Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz cementownie m. innymi Górażdże oraz Ożarów. W zakresie wykonywania tych odkuwek współpracowała zarówno z kuźniami polskimi (Celsa Huta Ostrowiec, Kuźnia Stalowa Wola, Kuźnia Zawadzkie) jak też z poza granic naszego kraju (Kuźnia Witkowice).

W listopadzie w 2007 roku firma zakupiła dawny Wydział Obróbki Kokil z wyposażeniem, która znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Stanisława Brody 20. Był to wydział Huty Ostrowiec który powstał jako wydział pomocniczy odlewni żeliwa, zajmującego się produkcją rur z żeliwa sferoidalnego. Po ogłoszeniu upadłości przez Odlewnię w roku 2003 obydwa wydziały były niewykorzystywane przez 5 lat.

Zakupiony przez firmę Metalowiec Wydział Obróbki Kokil posiada park maszynowy znajdujący się w dobrym stanie technicznym, nadający się do eksploatacji. W skład tego parku maszynowego wchodzą maszyny takie jak: frezarki, szlifierki, tokarki, wiertarki, prasa hydrauliczna, piły ramowe.

Wraz z zakupem WOK od grudnia 2007 roku zostali zatrudnieni pierwsi pracownicy (8 osób) i firma rozpoczęła działalność produkcyjną. Byli to pracownicy od lat zatrudnieni przy obsłudze zainstalowanych w hali maszyn. Od tego czasu załoga powiększyła się do 19 pracowników do obsługi maszyn skrawających oraz 5 umysłowych zajmujących się nadzorem technicznym oraz obsługą księgową i kadrową.

ue-bgk