cert


ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: 41 263 60 54
REGON: 260051361 NIP: 661-124-99-21
Polska

Realizujemy projekt Współfinansowany przez Unię Europejską
W ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach
Tytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja hali produkcyjnej firmy: PH Metalowiec Robert Gawron w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną.”


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2018/JG:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w celu zmniejszenia zapotrzebowania hali produkcyjnej P.H. Metalowiec na energię elektryczną.

Protokół komisji przetargowej nr 1/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017/JG:
Wykonanie termomodernizacji ścian hali produkcyjnej PH Metalowiec Robert Gawron położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Stanisława Brody 20.

Protokół komisji przetargowej nr 1

ZAPYTANIA OFERTOWE Nr 2/2017/JG:
Wykonanie termomodernizacji dachu hali produkcyjnej PH Metalowiec Robert Gawron położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Stanisława Brody 20.

Protokół komisji przetargowej nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2017/JG:
Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku hali PH Metalowiec Robert Gawron.

Protokół komisji przetargowej nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2017/JG:
Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku hali PH Metalowiec Robert Gawron.

Protokół komisji przetargowej nr 4

ue-bgk